UDC: 711.4:504.03
DOWNLOAD .pdf


Mira Živković-Mandić
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: U radu su pomenuti neki problemi koji su proizašli iz naglog razvoja gradova u XX vijeku, kao posljedica industrijalizacije i njihovog uticaja na kvalitet životne sredine.
Ključne riječi: industrijalizacija, urbanizacija, planski razvoj, životna sredina, ekologija.


CITIRAJTE (Cite this article):
Živković-Mandić, M. (2001). Razvoj gradova i njihov uticaj na životnu sredinu. Herald, 6, 133‒141.