Originalni naučni rad
UDC: 371:316.346.3(497.6 PC)
DOWNLOAD .pdf


Draško Marinković1 i Branka Marinković2
1 Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka
2 Posdiplomac Odsjeka za prostorno planiranje Geografskog fakulteta, Beograd

 

Sažetak: U radu se analiziraju promjene kretanja broja učenika u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj u periodu 1996‒2005. godine. Promjene obrazovnih karakteristika stanovništva rezultat su specifičnog društveno-ekonomskog razvoja, pa s tim u vezi razmatrane su posljedice smanjenja broja upisanih učenika u pojedinim opštinama Srpske. Analizom mreže škola i strukture obrazovnog sistema ukazano je na regionalnu diferenciranost kojom se otvaraju samo neka pitanja značajna za posmatranje stanovništva kao ključnog elementa i faktora regionalne strukture i organizacije prostora. Navedena demogeografska regionalizacija trebala bi da objedini složeni sistem pojava i procesa razvoja stanovništva, koji nastaju kao posljedica djelovanja brojnih činilaca prirodnog i društveno-ekonomskog okruženja, ali i obrazovnog potencijala sa kojim u budućnosti može da računa geoprostor Republike Srpske.
Ključne riječi: učenici, osnovne i srednje škole, regionalna diferenciranost, obrazovni sistem.


CITIRAJTE (Cite this article):
Marinković, D., & Marinković, B. (2007). Regionalna diferenciranost kretanja broja učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj. Herald, 11, 124‒134.