Originalan naučni rad
UDC: 911.3:312.8(497.11)
DOWNLOAD .pdf


Cvetlana Radovanović
Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, Beograd

 

Sažetak: U radu se govori o regionalnoj i etničkoj disproporciji u prirodnom kretanju stanovništva Srbije i značaju zanemarivanja ovog pitanja. Zbog toga se i moglo dogoditi da se na jednom kraju zemlje (Vojvodina i najveći deo Centralne Srbije) hrišćansko stanovništvo već dugi niz godina nalazi na granici biološke depopulacije, odnosno da se više uopšte prirodno ne obnavlja, dok se istovremeno muslimanska (pre svega albanska) populacija reprodukuje istim intenzitetom kao stanovništvo azijskih i afričkih islamskih zemalja.
Ključne reči: prirodno kretanje, stanovništvo, reprodukcija, populaciona politika, Srbija.


CITIRAJTE (Cite this article):
Radovanović, C. (1997). Regionalne i etničke disproporcije u prirodnom kretanju stanovništva Srbije. Herald, 2, 47‒58.