Прегледни рад
UDC: 911(497.1)(497.15)
DOWNLOAD .pdf


Мирко Грчић
Географски факултет, Београд

 

Сажетак: Становништво CP Југославије и БиХ се карактерише етнокултурним и демографским геодиверзитетом. Управо из те разноврсности проистичу регионални демографски проблеми који се могу лакше решавати на бази етничке толеранције, демократских идеала и регионалне економске сарадње.
Кључне речи: становништво, CP Југославија, Босна и Херцеговина, Србија, Косово и Метохија, Војводина, Црна Гора, Република Српска, Федерација БиХ.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Грчић, М. (2001). Регионалне карактеристике становништва CP Југославије и Босне и Херцеговине. Herald, 6, 7‒27.