Pregledni rad
UDC: 911(497.1)(497.15)
DOWNLOAD .pdf


Mirko Grčić
Geografski fakultet, Beograd

 

Sažetak: Stanovništvo CP Jugoslavije i BiH se karakteriše etnokulturnim i demografskim geodiverzitetom. Upravo iz te raznovrsnosti proističu regionalni demografski problemi koji se mogu lakše rešavati na bazi etničke tolerancije, demokratskih ideala i regionalne ekonomske saradnje.
Ključne reči: stanovništvo, CP Jugoslavija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo i Metohija, Vojvodina, Crna Gora, Republika Srpska, Federacija BiH.


CITIRAJTE (Cite this article):
Grčić, M. (2001). Regionalne karakteristike stanovništva CP Jugoslavije i Bosne i Hercegovine. Herald, 6, 7‒27.