Оригиналан научни рад
UDC: 314.15-054.73(497.6)
DOWNLOAD .pdf


Драшко Маринковић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: Избјеглиштво на геопростору Републике Српске манифестовало се у потпуно новој форми, законитостима и тенденцијама које су посљедица екстремно дестабилне ситуације и ратних дешавања. Овај процес означио je сасвим нову и битно другачију етапу демографског развоја геопростора Републике Српске, Босне и Херцеговине, али и земаља из окружења. Неравномјеран регионални распоред избјеглог и расељеног становништва утицао je да поједине регионалне цјелине у веома значајном обиму повећају број свог становништва. Са повећањем броја становника, као посљедица процеса избјеглиштва, дошло je до измјена демографских структура појединих општинских простора.
Кључне ријечи: избјеглиштво, избјегло и расељено становништво, регионални распоред, Република Српска, геопростор, демографске промјене.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Маринковић, Д. (2004). Регионални распоред избјеглог и расељеног сгановништва геопростора Републике Српске. Herald, 9, 5‒18.