Originalan naučni rad
UDC: 314.15-054.73(497.6)
DOWNLOAD .pdf


Draško Marinković
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: Izbjeglištvo na geoprostoru Republike Srpske manifestovalo se u potpuno novoj formi, zakonitostima i tendencijama koje su posljedica ekstremno destabilne situacije i ratnih dešavanja. Ovaj proces označio je sasvim novu i bitno drugačiju etapu demografskog razvoja geoprostora Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ali i zemalja iz okruženja. Neravnomjeran regionalni raspored izbjeglog i raseljenog stanovništva uticao je da pojedine regionalne cjeline u veoma značajnom obimu povećaju broj svog stanovništva. Sa povećanjem broja stanovnika, kao posljedica procesa izbjeglištva, došlo je do izmjena demografskih struktura pojedinih opštinskih prostora.
Ključne riječi: izbjeglištvo, izbjeglo i raseljeno stanovništvo, regionalni raspored, Republika Srpska, geoprostor, demografske promjene.


CITIRAJTE (Cite this article):
Marinković, D. (2004). Regionalni raspored izbjeglog i raseljenog sganovništva geoprostora Republike Srpske. Herald, 9, 5‒18.