Стручни рад
UDC: 311.3(47)
DOWNLOAD .pdf


Милош Бјеловитић
Професор Природно-математичког факултета у пензији, Бањалука

 

Сажетак: Рад пружа преглед и анализу пописа становништва (2002). Први пут je држава забиљежила пад броја становништва (-2 %). Стварни пад je много већи (7,4 мил.), а ублажен je досељавањем (11 мил.) и исељавањем (5,4 мил.) што даје миграциони пораст (5,6 мил.). Дати су резултати пописа (број, распоред, старосна и полна структура, брачно стање, националност, образовање, домаћинства, занимање, градско и сеоско становништво, језици, насеља, седам федералних округа) по административним јединицама. Обрада Федерације на осам великих регија.
Кључне ријечи: попис становништва, депопулација, миграције, насеља и карактеристике становништва (2002), осам регија Руске Федерације.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Бјеловитић, М. (2005). Руска Федерација према резултатима пописа становништва 2002. и географске регије. Herald, 10, 121‒146.