Stručni rad
UDC: 311.3(47)
DOWNLOAD .pdf


Miloš Bjelovitić
Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u penziji, Banjaluka

 

Sažetak: Rad pruža pregled i analizu popisa stanovništva (2002). Prvi put je država zabilježila pad broja stanovništva (-2 %). Stvarni pad je mnogo veći (7,4 mil.), a ublažen je doseljavanjem (11 mil.) i iseljavanjem (5,4 mil.) što daje migracioni porast (5,6 mil.). Dati su rezultati popisa (broj, raspored, starosna i polna struktura, bračno stanje, nacionalnost, obrazovanje, domaćinstva, zanimanje, gradsko i seosko stanovništvo, jezici, naselja, sedam federalnih okruga) po administrativnim jedinicama. Obrada Federacije na osam velikih regija.
Ključne riječi: popis stanovništva, depopulacija, migracije, naselja i karakteristike stanovništva (2002), osam regija Ruske Federacije.


CITIRAJTE (Cite this article):
Bjelovitić, M. (2005). Ruska Federacija prema rezultatima popisa stanovništva 2002. i geografske regije. Herald, 10, 121‒146.