Прегледни научни рад
UDC: 323.1(=861)
DOWNLOAD .pdf


Мирко Грчић
Географски факултет, Београд

 

Сажетак: У једном од претходних радова писао сам о геополитичком положају и еволуцији српске државности у контексту Цвијићеве теорије балканског „центра“ и „периферије“ (Грчић М: (б), 2000). Циљ овога рада je да укаже на историјске корјене и геополитички значај српске државотворне идеје у контексту теорије „отворености“ и „затворености“ политичког простора.
Кључне ријечи: Српски етнос, српске земље, геокултура, геополитика, геоекономика.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Грчић, М. (2002). Српска државотворна идеја у простору и времену. Herald, 7, 7‒18.