UDC: 911.37(=163.41)(498.3)
DOWNLOAD .pdf


Mилош Бјеловитић
Професор Природно-математичког факултета у пензији, Бањалука


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Бјеловитић, M. (2003). Српска Капела ‒ примјер развоја српског насеља у Мославини. Herald, 8, 147‒155.