DOWNLOAD .pdf


Тешо Ристић
ЗТЦ “Бања Врућица”, Теслић

 

Сажетак: Овим радом су обухваћени евиденција, класификација и рангирање бројних потенцијала значајних за досадашњи и перспективни развој туризма на подручју Теслићке туристичке зоне. У оквиру Теслићке туристичке зоне, која представља саставни дио Усорско-укринске туристичке регије PC, издвојени су туристички центри и локалитети и извршена кратка анализа туристичког промета.
Кључне ријечи: туризам, туристички мотиви, туристичка зона, туристички центри и локалитети, ефекти и промет.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Ристић, Т. (1998). Стање и перспективе развоја туризма општине Теслић. Herald, 3, 85‒100.