Посљедњих деценија све се више људи у Европској унији разводи.

У 2017. години било је 2,0 развода на 1000 становника, што је више него двоструко већа стопа развода од оне забиљежене у 1965. години (0,8 развода на 1000 становника).

У 2018. години међу државама чланицама ЕУ најниже стопе развода регистроване су на Малти (0,7 развода на 1000 становника) и у Ирској (0,7 на 1000 становника, подаци за 2017. годину), Словенији (1,1 на 1000 становника), Бугарској, Хрватској и Италији (у све три 1,5 на 1000 становника).

С друге стране, највише стопе развода забиљежене су у Летонији и Литванији (у обје 3,1 развода на 1000 становника), а сљеде их Данска (2,6 на 1000 становника) и Шведска (2,5 на 1000 становника).

 

Извор: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200710-1?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/en/news/whats-new