Posljednjih decenija sve se više ljudi u Evropskoj uniji razvodi.

U 2017. godini bilo je 2,0 razvoda na 1000 stanovnika, što je više nego dvostruko veća stopa razvoda od one zabilježene u 1965. godini (0,8 razvoda na 1000 stanovnika).

U 2018. godini među državama članicama EU najniže stope razvoda registrovane su na Malti (0,7 razvoda na 1000 stanovnika) i u Irskoj (0,7 na 1000 stanovnika, podaci za 2017. godinu), Sloveniji (1,1 na 1000 stanovnika), Bugarskoj, Hrvatskoj i Italiji (u sve tri 1,5 na 1000 stanovnika).

S druge strane, najviše stope razvoda zabilježene su u Letoniji i Litvaniji (u obje 3,1 razvoda na 1000 stanovnika), a sljede ih Danska (2,6 na 1000 stanovnika) i Švedska (2,5 na 1000 stanovnika).

 

Izvor: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200710-1?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/en/news/whats-new