Ovaj grafikon sajta HowMuch.net zasnovan je na podacima Svjetske banke o bruto domaćem proizvodu (BDP) za 2019. godinu.

Samo 16 ekonomija imalo je BDP veći od 1 bilion (1012) dolara.

SAD je imao ubjedljivo najveću ekonomiju, sa BDP-om koji je iznosio više od 21 biliona dolara ‒ što čini nešto manje od četvrtine od ukupnog BDP od gotovo 88 biliona dolara. Kina je bila druga po veličini sa više od 14 biliona dolara, a Japan je bio na trećem mjestu sa nešto više od 5 biliona dolara.

Izvor: https://howmuch.net/articles/the-world-economy-2019

Prvih 10 ekonomija zajedno su činile dvije trećine svjetskog BDP-a.

Izvor: https://howmuch.net/articles/the-world-economy-2019

Izvor: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/global-economy-gdp-growth-covid-19/?fbclid=IwAR15f-hlSPtn77MaJ9K2ejL_11g4ipJb1gQuDyQgFR3F6k8-FbKLiqyZJ_s