Rekonstrukcija Atlantske višedecenijske varijabilnosti (Atlantic multidecadal variability ‒ AMV) za protekla ∼3 milenijuma pokazuje da je temperatura površine mora