Bramaputra je rijeka sa mnogo imena. U svom gornje toku, gdje vijuga kroz lavirint uskih klisura na Tibetu, naziva se Jarlung Cangpo (Yarlung Tsangpo).