Укупне емисије гасова стаклене баште (укључујући и емисије из промјене намјене земљишта), у 2019. години достигле су нови максимум од 59,1 гигатона еквивалента CO2 (GtCO2e).