Ukupne emisije gasova staklene bašte (uključujući i emisije iz promjene namjene zemljišta), u 2019. godini dostigle su novi maksimum od 59,1 gigatona ekvivalenta CO2 (GtCO2e).