Ako emisije gasova sa efektom staklene bašte nastave ubrzano da rastu, ledeni pokrivači Grenlanda i Antarktika mogli bi zajedno doprinijeti porastu globalnog nivoa mora