VI Geografski diktat Ruskog geografskog društva možete uraditi onlajn do 6. decembra 2020. godine na sajtu Geografičeskiй diktant 2020