Голфска струја је топла морска струја у сјеверном дијелу Атлантског океана.