15 gradova sa najbržim rastom populacije na svijetu, na osnovu procjene stanovništva UN-a, nalazi se u Africi.