Prema podacima Copernicus Climate Change Service, januar 2020. godine bio je najtopliji januar.