Kalmici se smatraju jedinim narodom koji živi u Evropi koji ispovijeda budizam.