„Globalizacija i geografski procesi u Jugoistočnoj Evropi ‒ Teorija i metodologija geografskih nauke“.