Svjetska meteorološka organizacija (WMO) verifikovala temperaturu od -69,6°C zabilježenu na automatskoj meteorološkoj stanici na Grenlandu 22. decembra 1991. godine kao najnižu ikad zabilježenu temperaturu na sjevernoj hemisferi.