Prema podacima NASA, od 2002. godine Grenland godišnje gubi 280 gigatona leda, a Antarktik u prosjeku 147 gigatona godišnje.