Geografsko društvo Republike Srpske objavilo je naučnu monografiju „Uticaj savremenih klimatskih promjena na fitogeografska obilježja Republike Srpske“ autora dr Tatjane Popov.