Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske i Studijski program geografija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci obilježili su Svjetski dan izbjeglica 20. jun…