Američki istraživači otkrili su 20 novih prirodnih satelita koji kruže oko Saturna čime je njihov ukupan broj dostigao 82. Jupiter koji je od kraja 1990-ih sve do sada smatran planetom sa najvećim brojem prirodnih satelita ima ih 79.