Ovaj grafikon sajta HowMuch.net zasnovan je na podacima Svjetske banke o bruto domaćem proizvodu (BDP) za 2019. godinu.