Завод за уџбенике и наставна средства објавио је нови уџбеник Географија за први разред гимназије аутора др Горана Трбића и др Татјане Попов.