Завод за уџбенике и наставна средства објавио је нови уџбеник Географија за први разред гимназије аутора др Горана Трбића и др Татјане Попов.

Уџбеник, намијењен ученицима првог разреда гимназије свих смјерова, конципиран је према садржајима и оперативним циљевима (исходима) програма наведеним у Наставном програму за први разред гимназије свих смјерова ‒ Наставни програм за предмет географија Министарства просвјете и културе у Влади Републике Српске.

Обимна грађа уџбеника која обухвата цјелокупно градиво физичке географије подијељена је на осам поглавља: 1. Увод у физичку географију, 2. Опште физичкогеографске одлике Земље, 3. Литосферa, 4. Рељеф Земљине површине, 5. Атмосфера, 6. Хидросфера, 7. Биосфера и педосфера и 8. Географске основе заштите животне средине. На крају уџбеника налази се рјечник мање познатих термина и регистар најважнијих појмова коришћених у уџбенику.

Акценат је стављен на изучавање геосистема и физичко-географских процеса на Земљи.

Садржај свих тема у уџбенику темељи се на најновијим сазнањима научних дисциплина физичке географије и сродних наука. Савремени свијет карактеришу веома динамичне промјене у географском омотачу. У 21. вијеку, како се наша природна средина мијења под све израженијим утицајем људи, изучавање физичке географије је узбудљивије и важније него икад. Иако је наука са дугом историјом развоја, физичка географија данас је нарочито релевантна у савременом свијету, јер многи проблеми с којима се суочава друштво укључују сложене интеракције између природе и људи ‒ доступност и исцрпљивање природних ресурса; загађивање ваздуха, воде и земљишта; подложност подручја клизиштима, поплавама, ураганима, торнадима и другим природним непогодама; климатске промјене; убрзано отапање леденог покривача; пораст нивоа мора, што утиче на људску популацију која живи у приморским регионима; крчење шума; изумирање врста итд.

Уџбеник je опремљен многобројним, пажљиво одабраним, илустрацијама које су у функцији текста и имају за циљ да кроз илустрацију свих процеса и облика олакшају разумијевање наставног програма, што треба да повећа мотивацију ученика за учење и потакне их на даља истраживања.

На крају сваке наставне јединице налазе се задаци за самосталан рад ученика који треба да пробуде интересовање за даље истраживање физичко-географских процеса и појава и да им омогуће да уочавају практичну примјену физичко-географских сазнања у савременом свијету. Задаци за самосталан рад ученика треба да допринесу развијању способности просторног мишљења, критичког и креативног размишљања, истраживања различитих могућности рјешавања проблема, употребе нових технологија и дигиталних алата, итд.

Уџбеник Географија за први разред гимназије доступан је у књижарама Завода за уџбенике и наставна средства.