Одсјек за становништво при Одјељењу Уједињених нација за економска и социјална питања објавио је податке о међународним миграцијама у 2019. години.