Међународни дан влажних станишта (енгл. World Wetlands Day) oбиљежава се како би се подигла глобална свијест о вриједности влажних подручја, једног од биолошки најпродуктивнијих екосистема.