Geografsko društvo Republike Srpske u saradnji sa Srpskim geografskim društvom, Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci i Geografskim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizovali su u Banjoj Luci u periodu 12−13 oktobra 2011. godine Treći kongres srpskih geografa sa međunarodnim učešćem „GLOBALIZACIJA I GEOGRAFSKI PROCESI U JUGOISTOČNOJ EVROPI ‒ TEORIJA I METODOLOGIJA GEOGRAFSKIH NAUKA“.

Na Kongresu je više od 150 učesnika iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Rusije, Mađarske, Bugarske i Italije u više od 80 radova predstavilo rezultate savremenih geografskih istraživanja u sljedećim tematskim oblastima:

Globalizacija i geografski procesi u Jugoistočnoj Evropi

Teorija i metodologija geografskih nauka

Prirodni potencijali i održivi razvoj zemalja Jugoistočne Evrope

Demografski procesi u Jugoistočnoj Evropi

Geografija u planiranju prostora i održivom razvoju

Stanje i perspektive geografskih nauka u svijetu i srpskim zemljama

Problemi i perspektive univerzitetske nastave geografije.

Zbornik radova izloženih na Kongresu možete preuzeti OVDJE.