UDC: 338.48(497.15 P.C.)
DOWNLOAD .pdf


Željko Bjeljac
Geografski institut „Jovan Cvijić” SANU, Beograd

 

Sažetak: Primeri turistički razvijenih država ukazuju da postoje turističke regije sa izraženim turističkim vrednostima i atraktivnostima. Takve regije su posebno izdvojene i predstavljaju nosioce razvoja turizma. Postoje predeli gde je turizam dominantna, ili jedna od dominirajućih privrednih grana. Teritorija Republike Srpske, obuhvata i turistički atraktivne prostore, odnosno, prema svojim prirodnim i antropogenim geografskim elementima, ima značajan turistički potencijal. Ti, turistički atraktivni prostori, izdvojeni su u posebne regionalne celine. U radu je data analiza dosadašnje turističke regionalizacije (izdvojene u zone i lokalitete), kao i predlog za aktiviranje novih turističkih prostora.
Ključne reči: Republika Srpska, turistička regionalizacija, kriterijumi, regije.


CITIRAJTE (Cite this article):
Bjeljac, Ž. (2001). Turistička regionalizacija Republike Srpske. Herald, 6, 91‒99.