Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 338.48-55(497.6 Trebinje)
DOI 10.7251/HER1814169V
DOWNLOAD .pdf


Dajana Vukojević1 i Srđa Popović2
1Kancelarija za nauku, istraživanje i razvoj, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
2Fakulget za medщeranske poslovne studije, Tivat, Republika Crna Gora

 

Sažetak: Trebinje predstavlja najznačajniji urbani centar istočne Hercegovine. Kao vodeće polifunkcionalno naselje organizuje i usmjerava značajni geoprostor na tromeđi Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Autori se u radu bave turističko-geografskom valorizacijom ruralnog opštinskog prostora u funkciji održivog razvoja turizma.
Ključne riječi: Trebinje, turistička valorizacija, ruralni prostor, održivi turizam.


 

TOURISTIC VALUE OF THE RURAL AREA OF TREBINJE

 

Dajana Vukojević1 and Srda Popović2
1Science, Research and Development Office, University of East Sarajevo
2Mediteranian Business Studies College, Tivat, Montenegro

 

Abstract: The town of Trebinje is the essential urban center of East Herzegovina. Being the leading semi-functional settlement, it organizes and directs the geo-space at the junction of three borders of Bosnia and Herzegovina, Croatia, and Montenegro. The paper discusses the touristic-geographical valorization of the rural municipal area aiming at touristic sustainable development.
Key words: Trebinje, touristic valorization, rural area, sustainable tourism.


CITIRAJTE (Cite this article):
Vukojević, D., & Popović, S. (2014). Turistička vrijednost ruralnog prostora Trebinja. Herald, 18, 167−177. doi:10.7251/HER1814169V
Vukojević, D., & Popović, S. (2014). Touristic Value of the Rural Area of Trebinje. Herald, 18, 167−177. doi:10.7251/HER1814169V