DOWNLOAD .pdf


Bajo Krivokapić
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: U radu se govori o upotrebi termina KRŠ na prostorima bivše i sadašnje Jugoslavije, od 1666. godine do najnovijeg doba i o neopravdanoj zamjeni sinonima ‒ tuđicama na srpskom jezičkom i etničkom prostoru.
Ključne riječi: KRŠ ‒ KRAS ‒ KARST.


CITIRAJTE (Cite this article):
Krivokapić, B. (1999). Upotreba termina krš i sinonima u nauci i nastavi. Herald, 4, 77‒81.