Главни уредник:

 • Др Татјана Попов, ванредни професор, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Студијски програм географија, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина (info@gdrsbl.org; tatjana.popov@pmf.unibl.org)

 

Уређивачки одбор:         

 • Др Рајко Гњато, редовни професор, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички  факултет, Студијски програм географија, Студијски програм просторно планирање, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • Др Горан Трбић, редовни професор, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Студијски програм географија, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • Др Драшко Маринковић, редовни професор, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Студијски програм географија, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • Др Марко Кревс, ванредни професор, Универзитет у Љубљани, Филозофски факултет, Студијски програм географија, Љубљана, Словенија
 • Др Нина Николова, ванредни професор, Софијски универзитет Свети Климент Охридски, Факултет за геологију и географију, Студијски програм климатологија, хидрологија и геоморфологија, Софија, Бугарска
 • Др Александр Георгиевич Дружинин, професор, Јужни савезни универзитет Савезног универзитета Русије, Сјевернокавкаски истраживачки институт за економске и социјалне проблеме, Ростов на Дону, Руска Федерација
 • Др Николај Александрович Слука, професор, Московски државни универзитет М. В. Ломоносов, Катедра за географију свjетске привреде, Москва, Руска Федерација
 • Др Мирко Грчић, професор емеритус, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, Србија
 • Др Дејан Филиповић, редовни професор, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, Србија
 • Др Велимир Шећеров, редовни професор, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, Србија
 • Др Богдан Лукић, редовни професор, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, Србија
 • Др Горан Анђелковић, редовни професор, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, Србија
 • Др Владимир Ђурђевић, редовни професор, Универзитет у Београду, Физички факултет, Институт за метеорологију, Београд, Србија
 • Др Стеван Савић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, Србија
 • Др Даниела Арсеновић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Катедра за друштвену географију, Нови Сад, Србија
 • Др Драган Бурић, ванредни професор, Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, Студијски програм географија, Никшић, Црна Гора

 

Технички уредник:

 • Лука Сабљић, ма, виши асистент, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Студијски програм географија, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина