UDC: 314.15-054.73(497.11) “1991/2002”
DOWNLOAD .pdf


Vesna Lukić
Geografski institut „Jovan Cvijić,, SANU, Beograd

 

Sažetak: U radu se istražuje uticaj izbeglica na promene broja stanovnika opština Dunavsko‒moravskog koridora kao glavne osovine razvoja Srbije. Obuhvaćen je period 1991‒2002, ca osvrtom na trend kretanja stanovništva i u prethodnim međupopisnim periodima, radi komparacije. Vitalno-statistički metod izračunavanja apsolutnog migracionog salda korišćen je kako bi se istražio doprinos izbeglica određenim vrednostima migracionog salda po opštinama za posmatrani period. Pored opština Dunavsko‒moravskog koridora, analizom su obuhvaćene i ostale opštine Vojvodine i Centralne Srbije što pruža znatno veće mogućnosti za analizu.
Ključne reči: Dunavsko‒moravski koridor, izbeglice, populaciona dinamika, migracioni saldo.


CITIRAJTE (Cite this article):
Lukić, V. (2003). Uticaj izbegličkih migracija na populacionu dinamiku opština Dunavsko-moravskog koridora Srbije u periodu 1991‒2002. Herald, 8, 51‒59.