Оригинални научни рад
UDC: 613.644/504:656.2(497.6 PC)
DOWNLOAD .pdf


Зоран Јањуш

 

Сажетак: У раду je описана бука, начин њеног настанка и штетан утицај на околину, са посебним освртом на буку коју производе жељезничке композиције. У експерименталном дијелу рада презентовани су резултати мјерења буке на више путних праваца Жељезница Републике Српске.
Кључне ријечи: жељезница, бука, животна средина.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Јањуш, З. (2008). Утицај жељезнице на животну средину са аспекта емитовања буке на путном правцу Бања Лука – Добој – Петрово. Herald, 12, 193‒202.