UDC: 911.373(497.13)(=163.41)
DOWNLOAD .pdf


Милош Бјеловитић  
Професор Природно-математичког факултета у пензији, Бањалука


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Бјеловитић, М. (2004). Велика Писаница ‒ развој српског насеља нa источној Билогори. Herald, 9, 167‒174.