DOWNLOAD .pdf


Списак дипломираних студената на Одсјеку за географију и етнологију нa Природно-математичком факултету, Бања Лука у школској 2002/2003. години

У 2003. години докторску дисертацију одбранио je један кандидат

Списак магистраната и њихових одбрањених магистарских теза у 2003. години

Списак наставника географије који су положили стручни испит на ПМФ Бања Лука у школској 2002/2003. години

Списак рецензената чланака и прилога осме свеске Гласника географског Друштва Републике Српске

Издања Географског друштва Републике Српске