DOWNLOAD .pdf


Драшко Маринковић: Теренска настава у школској 1999/2000. години

Списак дипломираних студената географије школске 1999/2000. године

Списак магистраната и њихових одбрањених магистарских теза

Списак наставника географије који су положили стручни испит на ПМФ Бања Лука у школској 1999/2000. години

Милош Бјеловитић: О раду постдипломског студија

Миленко Живковић: Добитници награде из Фонда професора Миленка С. Филиповића

Списак рецензената пете свеске Гласника ГДРС