DOWNLOAD .pdf


Draško Marinković: Terenska nastava u školskoj 1999/2000. godini

Spisak diplomiranih studenata geografije školske 1999/2000. godine

Spisak magistranata i njihovih odbranjenih magistarskih teza

Spisak nastavnika geografije koji su položili stručni ispit na PMF Banja Luka u školskoj 1999/2000. godini

Miloš Bjelovitić: O radu postdiplomskog studija

Milenko Živković: Dobitnici nagrade iz Fonda profesora Milenka S. Filipovića

Spisak recenzenata pete sveske Glasnika GDRS