На интернет страници Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO) потражите занимљиве графичке прилоге који на једноставан начин приказују процес настанка земљишта, користи које земљиште пружа човјечанству, али и начине деградације и загађења земљишта, те могућности заштите земљишта и његовог биодиверзитета.

http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/#c700046