Originalni naučni rad
UDC: 504.03
DOWNLOAD .pdf


Dragana Miljanović
Geografski institut „Jovan Cvijić” SANU, Beograd

 

Sažetak: U radu se razmatraju teorijsko-metodološki pristupi problemu odnosa u sistemu životna sredina‒regionalni razvoj, u skladu sa konceptom i principima održivog razvoja.
Ključne reči: životna sredina, regionalni razvoj, dinamička ravnoteža, neravnomernost.


CITIRAJTE (Cite this article):
Miljanović, D. (2001). Životna sredina i regionalni razvoj. Herald, 6, 43‒66.