15 gradova sa najbržim rastom populacije na svijetu, na osnovu procjene stanovništva UN-a, nalazi se u Africi.

Među najbrže rastućim gradovima su tri grada u Tanzaniji.

Budžumbura (Burundi) se predviđa da će imati najveći rast populacije (u %) u narednih 15 godina.

Očekuje se da će svjetska populacija porasti na 8,6 milijardi do 2030. godine, a afrička metropolitanska područja predvode navedeni porast populacije.

Prema saopštenju UN za 2017. godinu, rast stanovništva uglavnom će se dogoditi u devet zemalja, uključujući pet afričkih zemalja ‒ Tanzanija, Kongo, Uganda, Nigerija i Etiopija. Predviđa se da će 15 gradova sa najbržim rastom populacije (svih 15 u Africi) do 2035. godine udvostručiti svoje stanovništvo.

Populacija u Africi raste tako brzo zbog sve više mladog stanovništva (najviše na bilo kom kontinentu) ‒ preko 75 % njene populacije mlađe je od 35 godina.

Odjeljenje Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja objavljuje procjene stanovništva koristeći podatke iz nacionalnih popisa stanovništva i specijalizovanih istraživanja stanovništva.

15 gradova za koje se predviđa da će najbrže rasti u narednih 15 godina među urbanim područjima koja imaju najmanje 300.000 stanovnika na osnovu UN-ovih projekcija za 2020. i 2035. godinu:

15. Lilongve, Malavi (procjenjuje se da će populacija porasti za 97 %, sa 1.122.000 u 2020. godini na 2.210.000 u 2035. godini).

14. Uagadugu, Burkina Faso (procjenjuje se da će populacija porasti za 97 %, sa 2.780.000 stanovnika u 2020. godini na 5.481.000 u 2035. godini).

13. Uiže, Angola (procjenjuje se da će populacija porasti za 98 %, sa 511.000 stanovnika u 2020. godini na 1.013.000 u 2035. godini).

12. Bobo-Djulaso, Burkina Faso (procjenjuje se da će populacija porasti za 100 %, sa 972.000 stanovnika u 2020. godini na 1.940.000 u 2035. godini).

11. Dar es Salam, Tanzanija (procjenjuje se da će populacija porasti za 100 %, sa 6.702.000 stanovnika u 2020. godini na 13.383.000 u 2035. godini).

10.Tete, Mozambik (procjenjuje se da će populacija porasti za 101 %, sa 371.000 stanovnika u 2020. godini na 744.000 u 2035. godini).

9. Nijamej, Niger (procjenjuje se da će populacija porasti za 101 %, sa 1.292.000 stanovnika u 2020. godini na 2.600.000 u 2035. godini).

8. Bunia, Kongo (procjenjuje se da će populacija porasti za 101 %, sa 679.000 stanovnika u 2020. godini na 1.368.000 u 2035. godini).

7. Gvagvalada, Nigerija (procjenjuje se da će populacija porasti za 102 %, sa 410.000 stanovnika u 2020. godini na 827.000 u 2035. godini).

6. Mvanza, Tanzanija (procjenjuje se da će populacija porasti za 102 %, sa 1.120.000 stanovnika u 2020. godini na 2.267.000 u 2035. godini).

5. Songea, Tanzanija (procjenjuje se da će populacija porasti za 110 %, sa 353.000 stanovnika u 2020. godini na 740.000 u 2035. godini).

4. Kabinda, Kongo (procjenjuje se da će populacija porasti za 110 %, sa 466.000 stanovnika u 2020. godini na 979.000 u 2035. godini).

3. Kampala, Uganda (procjenjuje se da će populacija porasti za 112 %, sa 3.928.000 u 2020. godini na 7.004.000 u 2035. godini).

2. Zinder, Niger (procjenjuje se da će populacija porasti za 118 %, sa 489.000 stanovnika u 2020. godini na 1.065.000 u 2035. godini).

1. Budžumbura, Burundi (procjenjuje se da će populacija porasti za 123 %, sa 1.013.000 stanovnika u 2020. godini na 2.263.000 u 2035. godini).

Izvor:World Economic Forum